Managing Director

SEO IMSOON

partner (RIBA architect)

STANIMIRE BURNAZOV

Станимир Чавдаров Бурназов е роден на 22.01.1975 във Варна. През 1999 заминава за Краков, Полша, където завършва пет годишната пълна програма за магистри в областа на архитектурата и градоустройството на Краковския Технически Институт . От 2005 година упражнява професията си като независим архитект.

associate partner

ALEXANDER POPVELICHKOV

associate partner

JAEHEON JUNG

3D team manager

ANDREY KULESHOV